Menu Close

Planavimo dokumentai

Kaišiadorių meno mokyklos direktorės E. Švelnikienės 2021 m.veiklos užduotys ir 2020 m. veiklos ataskaita

Kaišiadorių meno mokyklos 2021-2023 m. strateginis veiklos planas

Programų ugdymo planai: solfedžio pagrindinis ugdymas

Programų ugdymo planai: solfedžio pradinis ugdymas

Programų ugdymo planai: muzikos istorija pagrindinis ugdymas 1 kl.

Programų ugdymo planai: muzikos istorija pagrindinis ugdymas 2 kl.

Programų ugdymo planai: muzikos istorija pagrindis ugdymas 3 – 4 kl.

Kaišiadorių meno mokyklos 2020-2021 m.m. ugdymo planas

Kaišiadorių meno mokyklos 2019 – 2020 m.m. ugdymo plano pakeitimas

Kaišiadorių meno mokyklos 2020-2022 m. strateginis veiklos planas

Kaišiadorių meno mokyklos direktorės E. Švelnikienės 2020 m. veiklos užduotys ir 2019 m. veiklos ataskaita

Kaišiadorių meno mokyklos darbo tvarkos taisyklės

Kaišiadorių meno mokyklos bendruomenės etikos kodeksas

Kaišiadorių meno mokyklos 2019-2020 m.m. ugdymo planas

Kaišiadorių meno mokyklos 2019 m. veiklos planas

Kaišiadorių meno mokyklos 2019-2021 metų strateginis veiklos planas

Kaišiadorių meno mokyklos įsakymas dėl atlyginimo už teikiamą neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą ir instrumento nuomos mokestį

Kaišiadorių meno mokyklos 2018-2019 m.m. ugdymo planas

Kaišiadorių meno mokyklos vadovo 2018 m. užduotys.

Kaišiadorių meno mokyklos 2018-2020 m. strateginis veiklos planas.

Kaišiadorių meno mokyklos 2018-2019 m.m. ugdymo priežiūros planas

Kaišiadorių meno mokyklos 2018-2020 m. strateginis veiklos planas.

Kaišiadorių meno mokyklos 2017-2019 m. strateginis veiklos planas.

Kaišiadorių meno mokyklos 2017 metų korupcijos prevencijos programų priemonių planas

 

Skip to content