Menu Close

Planavimo dokumentai

Strateginiai veiklos planai

Kaišiadorių meno mokyklos 2024–2026 m. strateginis veiklos planas

Kaišiadorių meno mokyklos 2023 – 2025 m. strateginis veiklos planas

Kaišiadorių meno mokyklos 2022-2024 m. strateginis veiklos planas

Kaišiadorių meno mokyklos 2021-2023 m. strateginis veiklos planas

 

Ugdymo planai

Kaišiadorių meno mokyklos 2023-2024 m.m. ugdymo planas

Kaišiadorių meno mokyklos 2022 – 2023 m.m. ugdymo planas

Tvarkų aprašai

Kaišiadorių meno mokyklos asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Kaišiadorių meno mokyklos bendruomenės etikos kodeksas

Kaišiadorių meno mokyklos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas

Kaišiadorių meno mokyklos metinio veiklos vertinimo pokalbio su tvarkos aprašas

Kaišiadorių meno mokyklos mokinių įsivertinimo tvarkos aprašas

Kaišiadorių meno mokyklos paramos lėšų tvarkos aprašas

Kaišiadorių meno mokyklos darbo krūvio sandaros tvarkos aprašas

Kaišiadorių meno mokyklos vaikų turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašas

Kaišiadorių meno mokyklos darbo tvarkos taisyklės

Kaišiadorių meno mokyklos vidaus kontrolės politika

Kaišiadorių meno mokyklos baigiamųjų egzaminų tvarkos aprašas

Vadovo veiklos ataskaitos

Kaišiadorių meno mokyklos direktorės E. Švelnikienės 2023 metų veiklos ataskaita

Kaišiadorių meno mokyklos direktorės E. Švelnikienės 2022 m. veiklos ataskaita ir 2023 m. užduotys

Kaišiadorių meno mokyklos direktorės E. Švelnikienės 2022 metų veiklos ataskaita

Kaišiadorių meno mokyklos direktorės E. Švelnikienės 2022 m. veiklos užduotys ir 2021 veiklos ataskaita

Kaišiadorių meno mokyklos direktorės E. Švelnikienės 2021 m.veiklos užduotys ir 2020 m. veiklos ataskaita

Kaišiadorių meno mokyklos direktorės E. Švelnikienės 2020 m. veiklos užduotys ir 2019 m. veiklos ataskaita

 

 

 

 

Skip to content