Menu Close

Apie mus

Mokyklos pavadinimas: Kaišiadorių meno mokykla
Mokyklos tipas: Neformaliojo vaikų švietimo mokykla
Mokomoji kalba: Lietuvių
Mokyklos adresas: Gedimino g. 85, LT-56144 Kaišiadorys
Elektroninis paštas: rastine@kaisiadoriumm.lt
Mokyklos darbo laikas: 8.00 – 19.45

 

Mokykloje vykdomos:

FŠPU (formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos):

• Pradinio muzikinio (styginių instrumentų – smuikas, violončelė), (pučiamųjų instrumentų – trimitas, tūba, klarnetas, saksofonas, fleita, eufonija, valtorna), (liaudies instrumentų – kanklės, birbynė, lumzdelis, skudučiai), akordeono, fortepijono, chorinio dainavimo programos. Mokymosi trukmė 1-3 metai.
• Pradinio dailės ugdymo programa. Mokymosi trukmė 1-3 metai.
• Pagrindinio muzikinio (styginių instrumentų – smuikas, violončelė), (pučiamųjų instrumentų – trimitas, tūba, klarnetas, saksofonas, fleita, eufonija, valtorna), (liaudies instrumentų – kanklės, birbynė, lumzdelis, skudučiai), akordeono, fortepijono, chorinio dainavimo programos. Mokymosi trukmė 1-4 metai.
• Pagrindinio dailės ugdymo programa. Mokymosi trukmė 1-4 metai.

 

NŠ (neformaliojo švietimo programos):

• ankstyvojo meninio 1-4 metų ugdymo programa;
• meno mėgėjų 1-4 metų ugdymo programa.

Skip to content