Menu Close

Mokyklos istorija

kmmKaišiadorių muzikos mokykla įkurta 1964 m. rugsėjo 1 d. apie tai byloja tuometinio Kaišiadorių rajono DŽD tarybos vykdomojo komiteto pirmininko Mykolo Gudžiaus ir tarybos sekretorės Danutės Lekečinskienės 1963 m. gruodžio 14 d. pasirašytas sprendimas.

Šis dokumentas adresuotas tuometinei Švietimo ministerijai, prašant, kad nuo 1964 rugsėjo 1 d. Kaišiadoryse būtų atidaryta vaikų muzikos mokykla su choro dirigavimo, akordeono ir pučiamųjų instrument klasėmis. Muzikos mokyklos įkūrimą inicijavo tuometinis rajono Liaudies švietimo skyriaus vedėjas R. Kapcevičius. Laikinai muzikos mokyklai buvo paskirtos patalpos miesto I–oje vidurinėje (dabar kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija) mokykloje, vėliau Vytauto gatvėje esančiame pastate.

Pirmuoju vaikų muzikos mokyklos direktoriumi buvo paskirtas Stanislovas Barzinskas (1964–1965 m.). Vėliau dirbo direktoriai: Vilhelmas Žiūra (1965–1979) ir (1989–1999); Vytautas Balčiūnas (1979–1982 m.); Ona Maksimenkaitė (1982–1986 ); Albina Pugžlienė (1986–1989); Stanislovas Vaitkevičius (1999–2005); Regina Rikterytė (2005-2014).

Kaišiadorių muzikos (dabar meno) mokykloje per 5 dešimtmečius įvyko daug pokyčių. Kintant visuomenės poreikiams kūrėsi naujos programos – styginių, liaudies instrumentų. 2001–2003 m. atsirado naujos meninio ugdymo programos – choreografijos, dailės, ankstyvojo meninio ugdymo, kryptingojo meninio ugdymo, meno mėgėjų programa, prasiplėtė chotinio dainavimo programa. Sudarius sutartis trumpalaikiams užsiėmimams su bendrojo ugdymo mokyklomis chorinio dainavimo klasės veikia Žiežmarų, Kruonio gimnazijose, Žaslių pagrindinėje mokykloje. 2006 m. Kaišiadorių rajono tarybos sprendimu mokyklai suteiktas meno mokyklos statusas, 2012 m. įsteigtas Kaišiadorių meno mokyklos Rumšiškių filialas. Kito mokykloje besimokančių skaičius. Įkūrus mokyklą mokėsi 80 mokinių. Vėliau vidutinis mokinių skaičius mokykloje buvo 350 mokinių. Tapus meno mokykla 2006–2007 m. mokėsi 587 mokiniai; 2009–2010 m. – 665 mokiniai. Dabartiniu metu mokosi 520 mokinių.

Mokykloje aktyvią koncertinę veiklą vysto jaunučių, jaunių chorai, akordeonų, liaudies instrument orkestrai, įvairios sudėties kameriniai ansambliai. Meno kolektyvai ir atlikėjai aktyvūs respublikinių švenčių dalyviai, tarptautinių ir respublokinių konkursų laurestai, Gran prix laimėtojai.

Malonu, kad baigę aukštąjį muzikinį, dailės mokslą į mokyklą grįžta dirbti buvę jos mokiniai. Tai Elena Radlinskaitė – Jakubauskienė, Gintarė Vainaitė, Regina Stankauskaitė – Griesiuvienė, Robertas Ramunis, Arvydas Kairevičius, Regina Sabakonytė – Girčienė, Regina Rikterytė, Renaldas Grigaliūnas, Daiva Uždravytė – Pilkienė, Vilmantas Kratavičius, Juozas Kupčiūnas, Sigita Nistelytė – Adžgauskienė, Laima Mažuolytė, Asta Kapačiūnaitė – Tamašauskienė, Kristina Marcevičiūtė – Tokarevienė, Stanislovas Straševičius, Rita Šustavičiūtė – Marcinkevičienė.

Skip to content