Menu Close

Projekto „Pa(si)matymai“ ciklas

PIRMASIS PA(SI)MATYMAS
Menas, plačiąja prasme, gali būti puiki priemonė emociniam intelektui ugdyti. Gyvendami streso ritmu dažnai ignoruojame vieną svarbiausių savo kokybiško gyvenimo aspektų – emocijas. Muzika, dailė, šokis, daina… tai jungtis, padedanti asmenims atrasti formas, kaip jaustis geriau būnant nelaisvėje.
Įstaigoje svečiavosi Kaišiadorių meno mokyklos atstovai, kurie savo apsilankymu pradžiugino nuteistuosius bei padovanojo begalę teigiamų įspūdžių. Mokyklos direktorė pristatė projektą “PA(SI)MATYMAS”. Šis unikalus projektas tęsis pusę metų. Bus vykdomos įvairios edukacinės veiklos, skatinančios atsiskleisti nuteistųjų gebėjimus, pažinti save ir kitus, išmokti kūrybiškai žvelgti į gyvenimiškas situacijas bei padėti socialiai prisitaikyti gyvenimo labirintuose.
Pirmojo „PA(SI)MATYMO“ metu nuteistieji buvo supažindinti su akordeono instrumentu, dalinosi įspūdžiais apie tai kokia muzika jiems patinka, kokiais instrumentais norėtų išmokti groti bei kokio žanro muzika kiekvienam mėgiamiausia. Taip pat gavo namų darbų antrajam „PA(SI)MATYMUI“. Susitikimo pabaigoje skambėjo kvapą gniaužianti akordeono muzika, kuri nei vieno nepaliko abejingo.
Kornelija Kokankaitė
Laisvės vietų atėmimo ligoninės, resocializacijos skyriaus specialistė

ANTRASIS PA(SI)MATYMAS
Kai metų virsmas pasiekia gruodį, o tamsa užleidžia savo vietą plintančiai šviesai – ateina slaptinga Kalėdų naktis, nešdama ramybę, meilę ir viltį.
2022 m. gruodžio 23 d. vyko antras projekto “Pa(si)matymai” susitikimas.
Skambėjo lietuvių liaudies dainos, muzika. Pasidalinta gerumu. Ištarta daug vilties suteikiančių žodžių.
Kalėdų proga – tikros Ramybės, kai užmerki akis ir nebijai rytojaus, kai širdis rami, nors aplinkui siaučia uraganai….
Jūratė Mikulienė

KETVIRTASIS PA(SI)MATYMAS
„Tikėk ne gražesniu rytojumi, bet savo širdimi, kuri sukurs tokį rytojų, kokio norės“ (kun. Benas Lyris).
2023 m. vasario 24 d. Pravieniškių 2-ajame kalėjime vyko projekto „Pa(si)matymai“ ketvirtasis susitikimas. Projekto tikslas – skatinti socialinių partnerių bendradarbiavimą, skiepyti meilę muzikai, menui. Projekto trukmė: 2022 m. lapkričio mėn. – 2023 m. gegužės mėn. Susitikime nuteistieji buvo pakviesti mintimis nusikelti į restoraną. Salėje jų laukė papuošti stalai, restorano šefo sudarytas meniu ir muzika.
Restorano meniu buvo galima pasirinkti nuo užkandžių iki desertų. Tik šis meniu neįprastas, nes buvo sudarytas iš muzikinių kūrinių. Nuteistieji galėjo pasirinkti, ką norėtų „paragauti“: ar tai būtų užkandis „Valsas“, ar desertas „Strangers in the night“.
Vaizduotės pagalba sukurtame restorane darbavosi mokytojai Arvydas Kairevičius (valtorna), Robertas Ramunis (trimitas), Akvilė Maselskienė ir Jūratė Mikulienė.
Muzika padeda atrasti savyje naujų, nepastebėtų jėgų. Ji atveria minčių, jausmų ir vaizduotės pasaulį, padaro mūsų dvasią turtingesnę, tobulesnę, tyresnę. Gyvenimas nušvinta naujomis spalvomis, naujais tonais ir pustoniais.

PENKTASIS PA(SI)MATYMAS
2023 m. kovo 17 d. Pravieniškių 2-ajame kalėjime vyko projekto „Pa(si)matymai“ penktasis susitikimas. Šįkart buvo sukamas muzikinis laimės ratas. Laimės sąvoka yra sunkiai apibrėžiama, nes galimybė patirti laimę visiškai priklauso nuo konkretaus žmogaus. Laimės būseną galime susikurti – būti laimingam dėl visko, ką turime ir ką galėtume nuveikti. Ką žmonės paprastai jaučia, kai sako: esu laimingas? Aš laimingas, nes prabudau ir galiu matyti, girdėti ir kalbėti… Galiu priimti save su visais trūkumais ir turiu teisę jausti viską – teigiama ir neigiama, todėl jaučiuosi sąžiningas su savimi ir aplinkiniais. Ir dar daug atsakymų…
Ką reiškia laimės ratas?
Laimės rato reikšmė pirmiausia rodo pokyčius. Pokyčiai, kurių žmogus nekontroliuoja, kurie vyksta nepriklausomai nuo jo valios ir norų. Šie pokyčiai nėra ryškūs, jie pastebimi tik laikui bėgant. Pravieniškių 2-ajame kalėjime sukome muzikinį laimės ratą. Šiame „Pa(si)matyme“ dalyvavo mokytojai Rima Lukoševičienė (smuikas), Stanislovas Straševičius (birbynė), Akvilė Maselskienė ir Jūratė Mikulienė. Nuteistiesiems buvo pateikiami muzikiniai klausimai ir teisingai atsakę suko muzikinį laimės ratą. Muzikiniame laimės rate galima buvo „išsukti“ muzikinius kūrinius: Allegretto, Hot date, Hittin the Bottle, No peas for the Wicked ir kt.
„Pa(si)matyme“ buvo aptarta, kokios emocijos, kokie jausmai vyrauja susitikimo metu. Nuteistieji paprašė mokytojos Rimos Lukoševičienės išreikšti savo emociją šio susitikimo metu. Mokytoja savo emociją atskleidė grieždama smuiku. Tai buvo „nežemiška“, palietė visų dalyvavusiųjų sielas: vieni braukė ašarą, kitų žvilgsnis buvo skvarbus, dar kiti laukė akių kontakto.
Laimės nereikia laukti, link jos reikia eiti ir tai yra lengviau tiems, kurie yra geresniame santykyje su pačiais savimi. Neverta per daug savyje kapstytis, ieškoti trūkumų, mėginti įvertinti iš šalies. Geriau būti dėkingam Gyvenimui už tai, kas yra. Tai nėra kliūtis siekti daugiau, jei panorėsite.
Jūratė Mikulienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja

ŠEŠTASIS PA(SI)MATYMAS
„Menas yra jausmo įkūnijimas“. (Hermanas Melvilis)
2023 m. balandžio 14 d. Pravieniškių 2-ajame kalėjime vyko šeštasis projekto „Pa(si)matymai“ susitikimas. Susitikimą vedė Kaišiadorių meno mokyklos dailės programos mokytojos: Rita Marcinkevičienė, Kristina Tokarevienė, Inga Armanavičiūtė.
Nuteistiesiems iš Socialinės globos skyriaus buvo pristatytos dvi dailės technikos: puodynių lipdymo iš balto šamotinio molio virveliniu būdu bei karakulių piešimo. Šios technikos – vienos iš meno terapijos metodų. Kaip dailės terapija gali padėti? Ji skatina bendrauti, padeda išsakyti tai, kas netelpa žodžiuose, atspindi emocines būsenas, leidžia keisti jausmus ir išgyvenimus, padeda patirti katarsį. Pyktį, baimę, nuoskaudą ar kitokius destruktyvius jausmus išgyvenantis, ir dėl to kenčiantis žmogus, turi galimybę juos saugiai išreikšti socialiai priimtina forma ir nuo jų atsipalaiduoti.
Mokytoja Rita Marcinkevičienė nuteistuosius supažindino su šamotiniu moliu bei jo panaudojimo galimybėmis, papasakojo apie svarbiausius lipdymo elementus, supažindino su pirmosiomis Lietuvos senovės keramikos puodynėmis, jų rūšimis ir dekoravimo būdais. Nuteistieji lipdė puodynes ir jas dekoravo lietuvių liaudies motyvais.
Mokytojos Inga Armanavičiūtė ir Kristina Tokarevienė pristatė karakulių piešimo techniką. Užmerktomis akimis bei nedominuojančia ranka nuteistieji popieriaus lape piešė linijas, kilpeles, įvairius vingius. Nesąmoninguose piešiniuose nuteistieji turėjo surasti, įžvelgti išryškėjančius daiktus, reiškinius ar pan. Toliau buvo vystomas konkretesnis ir prasmingesnis piešinys.
Po veiklų organizuota refleksija: aptarti išgyventi jausmai, emocijos.
Jūratė Mikulienė
Meno mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja
Skip to content