Menu Close

Teisės aktai

Kaišiadorių meno mokykla savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos teisės aktais, Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mokyklos nuostatais.

Skip to content