Menu Close

Misija vizija ir strategija

Misija

Kaišiadorių meno mokykla – teikia kokybišką formalųjį švietimą papildantį ugdymą (FŠPU) ir neformalųjį švietimą (NŠ), atvira neformaliajam vaikų švietimui (NVŠ).

Vizija

Kaišiadorių meno mokykla – patraukli ir moderni neformaliojo ugdymo įstaiga, per mokinių kompetencijų ugdymą formuojanti asmenį, gebantį veikti šiuolaikinėje visuomenėje.                                                                                         

Strateginis tikslas

Tobulinti formalųjį švietimą papildančio ir neformaliojo švietimo ugdymo programų kokybę, bei saugias ugdymo(si) aplinkas.

Skip to content