Menu Close

Misija ir strategija

Misija

Kaišiadorių meno mokykla – teikia kokybišką formalųjį švietimą papildantį ugdymą (FŠPU) ir neformalųjį švietimą (NŠ), atvira neformaliajam vaikų švietimui (NVŠ).

Strateginis tikslas

Tobulinti formalųjį švietimą papildančio ir neformaliojo švietimo ugdymo programų kokybę, bei saugias ugdymo(si) aplinkas.

Skip to content